At brus ikke akkurat er sunt, burde neppe være en ny innsikt for noen. Studien, publisert av et europeisk forskerteam i "JAMA Internal Medicine", fortjener likevel vår oppmerksomhet...