Hudkreft blir tydeligvis et stadig større problem i Tyskland. Rundt 270 000 mennesker blir syke hvert år. Dette har hudkreftrapporten fra Techniker Health Insurance (TK) avslørt.Dette gjør hudkreft den vanligste typen kreft i Tyskland....