Tørr luft svekker forsvar mot influensavirus

Lav luftfuktighet forhindrer aktivering av gener som utløser medfødt immunforsvar og påvirker beskyttelsesfunksjonen til øvre luftveis slimhinne.

Med lav luftfuktighet og vintertemperaturer influensa virus holde seg i luften lenger smittsom, slik at risikoen for smitte øker. I tillegg har den tørre luften puste vanskelig selv Forsvaret til patogener som amerikanske leger nå funnet. I forsøk med mus bare et lavt vanninnhold i luften gjort dyrene mer utsatt for en alvorlig forløp av infeksjonen. Den tørre luften påvirkes den medfødte immunsystemet, og i feltet funksjon av slimhinnene i den øvre luftveier, slik at viruset spre seg raskere i kroppen og kan formere seg. Ansvarlig for dette er utilstrekkelig aktivering av visse gener ved interferoner, forskere rapporterer i “Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).” Et tilstrekkelig fuktighet i stuer derfor kunne redusere sannsynligheten for smitte i vinterinfluensasesongen.”Våre resultater viser at en økning i fuktighet kan være en nyttig strategi for å redusere symptomer på influensa pasienter og for å akselerere utvinning,” forskerne skrive Akiko Iwasaki fra Yale University i New Haven. Forskerne holdt to grupper mus fire til fem dager ved 20 grader Celsius i separate rom med en relativ fuktighet området fra 10 til 20 eller 50 prosent. Da smittet de alle dyr med en svært virulent stamme av influensa A virus. Dosen ble valgt slik at i løpet av syv dager døde omtrent halvparten av musene ved høyere luftfuktighet.

Dyrene i tørrere områder viste sterkere tegn på sykdom og høyere dødelighet. I dem cilierte celler i de øvre luftveiene, er ment å hindre inntrengning av bakterier og andre fremmedlegemer har vært begrenset i sitt bevegelsesområde cilia. I tillegg er det mucosal skade forårsaket av virusinfeksjon var mindre effektivt reparert. Også reaksjoner av det medfødte immunsystemet virusbeskyttelse var svakere enn hos dyr som hadde oppholdt seg i rommet med høyere luftfuktighet. I tillegg er den tørre luft skal inhiberte aktiveringen av mange gener som spiller en rolle i immunresponsen og normalt er slått på ved budbringere fra gruppen av interferoner. Ved hvilken biokjemiske mekanisme for lav fuktighet svekker immunsystemet så alvorlige, ikke er ennå ikke fullt ut forstått. Forfatterne anser det mulig at innånding tørr luft utløser stressreaksjoner som forstyrrer funksjonen av interferoner i viruset forsvar.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70